14.5.2019

Kirjavälitys ponnistaa perinteestä – jo 100 vuotta luotettava ja vastuullinen kumppani

Kirjavälitys on rakentanut pitkäjänteisesti, yrityksen perustamisesta lähtien, kirja-alaa palvelevaa ekosysteemiä. Palvelualustamme yhdistää perinteestä ponnistaen moderneilla työkaluilla kirjan kustantajat jälleenmyyjiin, kirjastoihin, peruskouluihin ja kirjan kuluttajiin.

Asiakkaidemme luottamus rakentuu laadun varaan. Sertifioituun laatujärjestelmäämme sisältyvä jatkuvan parantamisen periaate, kuten prosessien systemaattinen kuvaaminen, palvelulaadun mittaaminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen ovat keskeinen osa Kirjavälityksen toimintaa.

Meillä tehdään vuosittain sekä ulkoisia että kattavia sisäisiä auditointeja. Esimerkiksi nyt alkuvuodesta 2019 tarkastelimme noin 20 hengen voimin mm. ohjelmistokehityksemme laatua, henkilöstöhallintoa ja johtamista, varastoinnin tilankäyttöä sekä uuden logistiikka-asiakkaan näkökulmaa. Auditoijat ovat meillä työpareja, jotka koostuvat toimiston ja  varaston työntekijöistä aina johtoryhmän jäseniin.

Viimeisimmästä Bureau Veritaksen ulkoisesta auditoinnista huhtikuussa saimme puhtaat paperit ilman yhtään poikkeamaa. Erityisiin vahvuuksiimme kirjattiin tällä kertaa erinomainen sisäisten auditointien prosessimme, jolla laadun kehittämistä tuetaan; henkilöstöhallinnon suunnittelu ja työkykyjohtaminen, sähköisten aineistojen käsittely sekä metadatapalveluiden hallittu asteittainen prosessien automatisointi.

Asiakkailleen Kirjavälitys haluaa olla vastuullinen, luotettava kumppani ja työntekijöille vastuunsa kantava työnantaja. Kirjavälityksen arvoiksi on kiteytetty avoimuus, aktiivisuus ja ammattitaito – ne muodostavat yrityksemme ytimen.

Eija Weck                                    Tuula Pelkonen-Tiri
johtaja                                          palvelujohtaja
IT, kehitys ja HR