15.3.2021

Sertifioitua työturvallisuutta

Kirjavälityksessä ripustetaan pian päivitetyt laatusertifikaatit logistiikkakeskuksen seinille niin Hyvinkäällä kuin Keuruulla. Bureau Veritaksen sertifioijat kävivät vuoden vaihteessa läpi prosessimme ja tarkastivat toimintamme niin laatukäytäntöjen, ympäristönäkökulmien, tietoturvallisuuden kuin työterveys- ja työturvallisuusjohtamisemme näkökulmista.

Tämän sertifiointiarvioinnin myötä uusi ISO 45 001 -standardi korvasi aiemman työterveys- ja työturvallisuusstandardimme OHSAS 18001:n. Uudessa standardissa korostuu erityisesti johtajuus, sillä työturvallisuus lähtee johdon sitoutumisesta. Ylin johto on vastuussa paremmasta työhyvinvoinnista ja työtapaturmien vähentämisestä. Iso painoarvo standardissa on myös henkilöstön kuulemisessa ja sitouttamisessa. Johto on siis vastuussa, mutta turvallisuutta edistävä toiminta pyritään saamaan koko organisaation asiaksi. Standardi sitouttaa turvallisuusajatteluun, uusien ideoiden ja työtapojen käyttöön ottamiseen ja kommunikoinnin parantamiseen.

Hyvinkään logistiikkakeskuksessa ei viime vuonna tapahtunut ainoatakaan työtapaturmaa. Silti varaston työturvallisuusriskien arvioinnit ja henkilöstön turvallisuuskoulutus uusitaan tämän vuoden aikana, koska toiminnassamme tapahtuu muutoksia.

”Jatkossa pyrimme myös entistä tiiviimmin ottamaan työsuojelutoimikunnan mukaan toiminnan kehittämiseen. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötämme työterveyshuollon kanssa ennakoivan työkyvyn kehittämisen osalta. Parhaillaan meillä on meneillään hanke Kirjavälityksen tulevan hybridijohtamismallin määrittelemiseksi, uusien työntekijöiden perehdyttämisen uudistamiseksi ja työtapaturmariskien pienentämiseksi entuudestaan. Esimiehet ovat saaneet koulutusta etäjohtamiseen, ja yhteisissä esimiestyöpajoissa mietimme säännöllisesti oman esimiestyömme kehittämistä.

Työhyvinvointi ja turvallisuus koostuvat valtavasta määrästä erilaisia asioita henkilöstöruokalasta läheltä piti-tilanteiden analysointiin. Ei riitä, että toimenpiteitä tehdään yhdellä alueella, vaan kyse on jatkuvasta ennakoivasta yhdessä tekemisestä kaikilla työhyvinvointiimme ja turvallisuuteen vaikuttavilla alueilla,” kertoo Kirjavälityksen henkilöstöasioista vastaava johtaja Eija Weck.

 

Tietoa Kirjavälityksestä

Lähteet: Bureau Veritas, iso45001.fi