slider2

Kirjakaruselli

Selaa uutuuskirjoja aihepiireittäin Kirjakarusellissa

Suomalainen samanismi

Suomalainen samanismi

Mielikuvien historiaa

Tuotenumero: 9789517177047
Tekijät: Siikala, Anna-Leena
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Suomalaisen kulttuurin syvimpiä juuria on M. A. Castrenista lähtien etsitty Euraasian pohjoisten kansojen shamanistisesta perinteestä. Kalevalaisen epiikan ja loitsuston on katsottu tallentaneen jälkiä muinaisista ajattelutavoista. Anna-Leena Siikalan teos kartoittaa suullisen runouden avaamaa shamanistista mielikuvamaailmaa ja tekee samalla päätelmiä tietäjälaitoksen historiasta. Tietäjän taitoihin, tuonpuoleisen matkaan, sen topografiaan ja olentoihin liittyvien mielikuvien muunnelmia tarkastellaan muinaisislantilaisen runouden ja saagojen, antiikin ja Lähi-idän myyttien, keskiaikaisten visioiden, siperialaisen ja saamelaisen shamanismin sekä arkeologisen ja kielen kehitystä koskevan aineiston rinnalla. Loitsuissa ja eeppisissä runoissa suomalaisen shamanismin perintö eli kauan, mutta myös haltioituvien tietäjien, karjalaisten arpojien ja sisäsuomalaisten näkijöiden työssä.

Kalevala 1835

Kalevala 1835

Tuotenumero: 9789517460491
Tekijät: Lönnrot, Elias
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Kansallisen itsetuntomme ja itsetietomme peruskivi, 1835 ilmestynyt Kalevalan ensimmäinen painos sisältää perustekstin, toisinnot ja Lönnrotin alkuperäinen esipuheen. Johdannon niteeseen on kirjoittanut Lauri Honko. Kalevalan 1835 ilmestynyt laitos oli juuri se kirja, josta välittömästi ilmestyttyään tuli "kansallisuuden ja kielen tunnuskuva, jonka varaan heiveröistä suomalaista identiteettiä alettiin rakentaa". Runeberg kiitti sitä, sen maine levisi käännöksinä, juuri se oli ensimmäinen suomenkielinen teos, joka on maailmankirjallisuutta.

Veljekset von Wright

Veljekset von Wright

Taide, tiede ja elämä

Tuotenumero: 9789527067543
Tekijät: Anttonen, Erkki; Pennonen, Maria
Kustantaja: Ateneumin taidemuseo

Lue referaatti

ATENEUMIN TAITEILIJAT -sarja esittää Suomen taiteen keskeisimmät klassikot uudessa valossa. Suomen taiteen 1800-luvun historia rakentuu maisemista, kansankuvauksesta, historiamaalauksista ja muotokuvista. Myös kalevalaisella kuvastolla oli merkittävä asema. Taide ei tuntenut maantieteellisiä rajoja. Vuosikymmenet ja uudet ismit toivat taiteeseen virtaa ja näkemystä - oli kyse sitten modernismista, poliittisesta tai pop-taiteesta. Ateneumin julkaisemassa kirjasarjassa esitellään tekijät tarinan takana, yksi kerrallaan. Hugo Simbergin taiteesta kertova kirja on sarjan toinen. Aiemmin on ilmestynyt Helene Schjerfbeckistä kertova teos. Simberg-kirjan kirjoittaja on taidehistorioitsija Marja Lahelma (FT), jonka erikoisalaa ovat pohjoismainen taide 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, kuvataiteen symbolismi sekä tieteen, taiteen ja uskonnon yhtymäkohdat. Runsaasti kuvitettu teos valottaa Hugo Simbergin elämää uudella tavalla. Lahelma johdattaa lukijansa läpi Hugo Simbergin taiteen ja elämän ja tuo uutta tietoa taiteilijaa koskevaan tutkimukseen muun muassa valaisemalla Simbergin taiteen ja eurooppalaisen taidehistorian yhtymäkohtia.

Bröderna von Wright

Bröderna von Wright

Konst, vetenskap och liv

Tuotenumero: 9789527067550
Tekijät: Anttonen, Erkki; Pennonen, Maria
Kustantaja: Ateneumin taidemuseo

Lue referaatti

Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är främst kända för sina fågelmålningar, men de hade också konstnärliga och vetenskapliga karriärer som avvek från varandra. De bodde och reste på olika håll i Finland och Sverige, bl.a. på Haminanlaks i Kuopio, i Helsingfors, Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Magnus och Fredrik gjorde också korta studieresor i Tyskland. Deras produktion består av porträtt, landskap, fågelmålningar men också av vetenskapliga illustrationer av djur, fjärilar och växter, vattenlevande djur och fiskar. Utställningskatalogen är rikt illustrerad och den för fram alldeles ny forskning och nya synvinklar. Boken ger en mångsidig bild av brödernas konst och karriärer genom att belysa resor, vetenskapliga illustrationer, vetenskapshistoria, konservering av verk och hur konstverken har förvärvats. Totalt ingår tretton artiklar skrivna av sakkunniga skribenter. I boken finns dessutom intervjuer med två samtidskonstnärer, Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä, som också deltar i själva utställningen. Ateneums utställning över bröderna von Wrights konst ingår i programmet för Finlands självständighets jubileumsår. Utställningen öppnas i oktober 2017 och fortsätter till våren 2018. Därefter kommer utställningen att visas i något mindre format i Kuopio konstmuseum och i Tikanojas konsthem i Vasa. Redaktörer: Erkki Anttonen och Anne-Maria Pennonen.

The Brothers von Wright

The Brothers von Wright

Art, Science and Life

Tuotenumero: 9789527067567
Tekijät: Anttonen, Erkki; Pennonen, Maria
Kustantaja: Ateneumin taidemuseo

Lue referaatti

Magnus, Wilhelm and Ferdinand von Wright are best known for their paintings of birds, but the brothers also had divergent artistic and scientific careers. They lived and travelled in various parts of Finland and Sweden, including Haminalahti near Kuopio, Helsinki, Stockholm and Orust island in western Sweden. Magnus and Ferdinand also made short study trips to Germany. Besides bird paintings, their work includes portraits, landscapes and scientific illustrations of plants, butterflies, fish and other animals. This lavishly-illustrated exhibition catalogue features entirely new research and perspectives. The book presents a wide-ranging view of the brothers’ art and careers from the standpoints of travel, scientific illustration, scientific history, art conservation and accounts of how their works were acquired. There are 13 articles by experts, as well as interviews with contemporary artists Sanna Kannisto and Jussi Heikkilä. These artists are also taking part in the exhibition. The Ateneum exhibition on the von Wright brothers’ art is part of the museum’s special programming to honour the centenary of Finnish independence. The exhibition opens in October 2017 and continues into the spring of 2018. It will then be displayed in smaller form at the Kuopio Art Museum and at the Tikanoja Art Museum in Vaasa. Editors: Erkki Anttonen & Anne-Maria Pennonen Writers: Anne-Maria Pennonen (M.A.), Dr Erkki Anttonen, Dr Julia Donner, Dr Allan Tiitta, Prof. Anto Leikola, Adjunct Prof. Juhani Lokki, Adjunct Prof. Torsten Stjernberg, Museum Director, Adjunct Prof. Susanna Pettersson, Dr Hanna-Leena Paloposki, Helena Hätönen (M.A.) and conservators Kirsi Hiltunen, Katariina Johde, Hanne Mannerheimo and Seppo Hornytzkyj

Alvar Aalto - Konsten och den moderna formen

Alvar Aalto - Konsten och den moderna formen

Tuotenumero: 9789527067499
Tekijät: Fritze, Sointu; Eisenbrand, Jochen; Suominen-Kokkonen, Renja; Pettersson, Susanna; Fritze, Sointu
Kustantaja: Ateneumin taidemuseo

Lue referaatti

Alvar Aalto (1898-1976) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti ja muotoilija. Tämä näyttelyluettelo kertoo Aallon laajoista verkostoista, eri taiteenalojen välisestä vuorovaikutuksesta sekä Aino ja Alvar Aallon yhteistyöstä suunnittelijoina ja arjen estetiikan uudistajina. Omana kokonaisuutenaan katsotaan Aaltojen yhdessä Maire Gullichsenin ja Nils-Gustav Hahlin kanssa 1935 perustaman Artekin näyttelyitä sekä Ateneumin taidemuseon niistä tekemiä hankintoja. Aallolle läheisistä taiteilijoista esiin nostetaan Hans Arp, László Moholy-Nagy, Fernand Léger sekä Alexander Calder. Kirjan artikkeleista vastaavat Jochen Eisenbrand, Renja Suominen-Kokkonen, Susanna Pettersson ja taiteilijaesittelyistä Sointu Fritze.

Kielten vertailun metodiikka

Kielten vertailun metodiikka

Tuotenumero: 9789522224569
Tekijät: Kolehmainen, Leena; Miestamo, Matti; Nordlund, Taru
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Kokoomateoksessa tarkastellaan kielten vertailun metodiikkaa kielitieteen eri tutkimussuuntauksissa ja käännöstieteessä. Teoksen artikkeleissa pohditaan vertailun menetelmään liittyviä haasteita, aineistokysymyksiä ja sitä, miten erilaisten kielten vertailu ylipäänsä on mahdollista. Kirjan artikkelit käsittelevät kielten vertailun metodiikkaa useilla eri kielitieteen tutkimusaloilla. Teos on laajasti käytettävissä oleva menetelmäopas, joka perehdyttää lukijan kielten vertailun metodiikkaan eri tutkimusaloilla. Kirjoituksista saa eväitä omaan tutkimukseen, ja artikkelien laajan lähdekirjallisuuden avulla aiheeseen voi syventyä tarkemmin.

Saaristolaisia

Saaristolaisia

Elämä, arki ja vanhemmuus laivuriperheen kirjeenvaihdossa.

Tuotenumero: 9789522228871
Tekijät: Keravuori, Kirsi
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Kustavilaisen talonpoikaislaivuri Simon Janssonin ja hänen vaimonsa Wilhelmina Widbomin kirjeet kolmelle pojalleen avaavat harvinaisen näkymän 1800-luvun saaristolaisten elämään ja arkeen, lapsiaan kouluttavien vanhempien tulevaisuudentoiveisiin sekä sosiaalisen nousun mahdollisuuksiin. Arkisista asioista - rahahuolista, ruokalähetyksistä ja saaristoyhteisön uutisista - kertovien kirjeiden tarkka analyysi tuo uutta tietoa talonpoikaispurjehduksella vaurastuneen saariston elämäntavasta ja ajatusmaailmasta sekä valottaa ensimmäisen polven sivistyneistön rakentumista 1800-luvun puolivälissä. Teos kuvaa yhden perheen maailmaa ajalta, jolloin harva säätyläistön ulkopuolella osasi kirjoittaa. Se tuo lukijan lähelle menneisyyden ihmisten oman äänen ja haastaa sivistyneistön luomaa kuvaa 1800-luvusta. Saaristolaisia avaa yhden perheen elämänpiiriä yksityiskohtaisesti ja tarkasti, mutta arjen kuvauksen rinnalla kulkee vahva teoreettinen rakenne, joka nojaa ranskalaiseen ja hollantilaiseen egodokumenttien tutkimukseen. Se etsii vastausta kysymykseen, kuinka yksityistä, perhepiiriin keskittyvää kirjekerrontaa voi hedelmällisellä tavalla käyttää historiantutkimuksen lähteenä. Teos hyödyttää ennen kaikkea kirjeenvaihdon ja muiden omaelämäkerrallisten tekstien sekä itseoppineiden kirjoittajien tutkijoita. Se sopii myös saariston ja merenkulun historiasta sekä elämäkerroista kiinnostuneille.

Suomen peruskielioppi

Suomen peruskielioppi

Tuotenumero: 9789522220974
Tekijät: Karlsson, Fred
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Suomen peruskielioppi lähtee tämän päivän kielitieteen periaatteista ja välittää helppotajuisen, järjestelmällisen kuvan nykysuomen keskeisistä käyttörakenteista. Kirjassa kuvataan etupäässää kirjoitettua yleiskieltä, mutta siinä on myös lukuja, joissa käsitellään esimerkiksi puhe- ja kirjoitetun kielen eroja ja arkisen puhekielen ominaisuuksia. Suomen peruskielioppi on ensisijaisesti tarkoitettu suomea vieraana kielenä opiskeleville, mutta lingvistisesti inspiroituneena suomen kielen rakenteen yleiskuvauksena sillä on sanottavaa myös äidinkielen opettajille ja muille äidinkielestään kiinnostuneille.

Vanhan Rauman portit - Gates of Old Rauma

Vanhan Rauman portit - Gates of Old Rauma

Tuotenumero: 9789522229236
Tekijät: Puolamäki, Laura
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Vanhan Rauman portit kertovat entisaikojen kaupunkielämästä. Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Vanha Rauma on pohjoismaiden laajin yhtenäinen puukaupunkialue. Tiiviisti rakennettuun kaupunkikuvaan kuuluvat olennaisena osana portit, jotka erottavat yksityiset pihat julkisista kaduista. Vuosien saatossa Vanhan Rauman kaupunkikuva on muuttunut ja monet portit ovat kadonneet. Vuodesta 1976 alkaen Vanha Rauma Säätiö on työskennellyt palauttaakseen ja kunnostaakseen vanhoja portteja. Rauman museon ensimmäinen johtaja Jalmari Karhula valokuvasi järjestelmällisesti Vanhan Rauman portteja 1930-luvulla. Tätä teosta varten Karhulan työtä on jatkanut historiallisten kaupunkinäkymien kuvaukseen erikoistunut valokuvaaja Jamie Haanpää. Teos toimii myös oppaana kävelykierroksella Vanhassa Raumassa. Kaksikielisen valokuvakirjan tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Olli Linjalan Asenteen kultainen kirja

Olli Linjalan Asenteen kultainen kirja

Tuotenumero: 9789526829371
Tekijät: Vuorio, Pauli
Kustantaja: Power Competence

Lue referaatti

Konkurssi nielaisi menestyneen mainostoimiston. Se muutti Olli Linjalan elämän. Tilanne tuntui sietämättömältä. Elämäntyö, yritys, omaisuus, status jopa "hyvät kaverit" olivat mennyttä. Pakko on paras muusa. Olli kehitti kaikille sopivan asennekoulutuksen. Syntyi legendaarinen Aurinkoinen Palvelu- ja Laatuasennekoulutus. JCI palkitsi sen 1989 maailman parhaana yhteiskuntaa kehittävänä koulutuksena. Noin miljoona osallistujaa on nähnyt Linjalan esiintyvän. Linjala on kiertänyt myönteisen asenteen "matkasaarnaajana" yli kolme miljoona kilometriä. Asenteen kultaiseen kirjaan kiteytyy Olli Linjalan opit ja se, kuinka mahtava on asenteen voima.

Linking Clauses and Actions in Social Interaction

Linking Clauses and Actions in Social Interaction

Tuotenumero: 9789522228581
Tekijät: Laury, Ritva; Etelämäki, Marja; Couper-Kuhlen, Elizabeth
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

This volume is intended as a reader for students and scholars working in the field of grammar and interaction. It deals with ways in which verbal and non-verbal actions are combined and linked in everyday conversation, in institutional contexts, and in written journalism. The papers employ Conversation Analysis and Interactional Linguistics as a framework and examine data from Finnish, English, Estonian, French, Brazilian Portuguese, and Swedish. The introduction examines fundamentals such as the understanding of the terms 'clause', 'action', 'linkage', and 'combining' in different grammatical traditions and in the present collection. It also addresses open questions concerning the recognition, emergence, and distance of linkage and outlines what answers to these questions are provided by the contributions to the volume.

Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa

Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa

Tuotenumero: 9789522224897
Tekijät: Virtanen, Pirjo Kristiina; Kantonen, Lea; Seurujärvi-Kari, Irja
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lue referaatti

Maailman kaikissa maanosissa asuvia alkuperäiskansoja koskettavat usein samantyyppiset, valtasuhteista ja historiasta juontuvat haasteet. Kirjassa pohditaan, millaisia haasteita nämä kansat eri maantieteellisillä alueilla kohtaavat ja miten alkuperäiskansat ovat pystyneet vastaamaan niihin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kokoelman teemat käsittelevät alkuperäsikansojen oikeuksia ja niiden toteutumista, määrittelyn haasteita, suhdetta ympäristöön, valtioon ja vallankäyttöön. Näkökulmana on alkuperäiskansojen moderniteetit ja dekoloniaalinen kosmopoliittisuus: toimijuus modernissa maailmassa, jossa tuotetaan uudenlaisia kansojen ja yksilöiden välisiä suhteita ja yhteisöllisyyttä.

Minä en ole minä - Jag är inte jag

Minä en ole minä - Jag är inte jag

Tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia - Kända och glömda porträtt

Tuotenumero: 9789527067451
Tekijät: Kuojärvi-Närhi, Reetta; Eskelinen, Kirsi; Halonen, Tarja; Lenkkeri, Riikka; Paloposki, Hanna-Leena; Ilmakunnas, Johanna; Ahlund,
Kustantaja: Sinebrychoffin taidemuseo

Lue referaatti

Ensi kesän uutuuskirja Sinebrychoffin taidemuseolta luo viihdyttävän katsauksen muotokuvataiteeseen ja sen pitkään historiaan. Minä en ole minä on myös ensi kesänä aukeavan näyttelyn nimi. Kirja lähestyy muotokuvataidetta valittujen näkökulmien ja teemojen kautta ja avaa samalla myös muotokuvataiteen historiaa. Teemoja ovat muun muassa valta, identiteetti, muistaminen ja muiston vaaliminen. Kirja koostuu artikkeleista, jotka on kirjoittanut: 1. Presidentti Tarja Halonen 2. Kuvataiteilija Riikka Lenkkeri 3. FT, Intendentti Hanna-Leena Paloposki 4. FT, Professori Johanna Ilmakunnas 5.-6. FT, Vs. museonjohtaja, Yliopistoantikvaari, dosentti, Mikael Ahlund 7. Antiikkikauppias Bernt Morelius 8. FT, Yliopistonrehtori, dosentti Tutta Palin 9. FT, dosentti, tietokirjailija Harri Kalha 10. FT, Kirjailija Anna Kortelainen 11. Runoilija Barbara Maria Kloos 12. Professori, näyttelijä Hannu-Pekka Björkman

Kirjaudu sisään

Kirjaudu tästä Kirjavälityksen verkkopalveluihin (Kirjaväylä, Kouluväylä, Kustantajaväylä, ONIX)


Tunnus tai salasana unohtunut?