Produktinformationstjänsten förmedlar information om nya titlar som Kirjavälitys erbjuder direkt till bibliotekssystemen. Bilder och referat kan användas även i bibliotekets internettjänst avsedd för biblioteksbesökarna.