Beställningar

Biblioteken kan göra sina beställningar direkt via bibliotekssystemen på nättjänsten Kirjaväylä i standardformat (EDI, XML) samt hos bibliotekens kundservice även i annat skriftligt format.

Hanteringen av bibliotekets beställningar underlättas av rapporteringstjänsten.

Tematjänst

Kirjavälitys utbud av inhemsk litteratur är marknadens mest omfattande. Lagerutbudet omfattar cirka 30 000 titlar och årligen anskaffar Kirjavälitys böcker från mer än 2 600 inhemska och flera hundra utländska leverantörer. Beställningar kan göras såväl på förhand som på utgivna titlar.

Kirjavälitys sammanställer även olika tema- och erbjudandesortiment för biblioteken.

Plastningstjänst

Kirjavälitys plastningstjänst plastar in böcker och förser dem även med etiketter (blindetikett) enligt överenskommelse. Plastningen görs maskinellt på Kirjavälitys logistikcentrum i Hyvinge. Plastning av böcker med mjuka pärmar med styvplast och av böcker som inte lämpar sig för maskinell hantering görs manuellt.