Nättjänsten Kouluväylä ingår i de digitala tjänster vi tillhandahåller skolorna. Tjänsten kräver användarnamn och lösenord. Alla olika bokformat kan beställas via Kouluväylä.

Serviceplattformen för elektroniskt läro- och undervisningsmaterial är opetusaineistot.kirjavalitys.fi. Se mer i sidomenyn!