Nättjänsten Kouluväylä ingår i de digitala tjänster vi tillhandahåller skolorna. Tjänsten kräver användarnamn och lösenord. Alla olika bokformat kan beställas via Kouluväylä.

Serviceplattformen för elektroniskt läro- och undervisningsmaterial är elaromedel.fi (opetusaineistot.fi). Se mer i sidomenyn!