Beställningar

Skolorna kan göra sina grund- och tilläggsbeställningar på nättjänsten Kouluväylä samt i skriftligt format hos skolornas kundservice.

Tematjänst

Kirjavälitys utbud och tillgänglighet av inhemska läroböcker och elektroniskt läromaterial är marknadens mest omfattande, varför Kirjavälitys erbjuder skolorna god tillgång till inhemsk litteratur. Dessutom har Kirjavälitys ett brett utländskt utbud på nättjänsten Kirjaväylä. Beställningar kan göras såväl på förhand som på utgivna titlar.

Kirjavälitys sammanställer olika temasortiment för skolorna, bland annat rekommendationer för skolbiblioteket och förskolan.