12.4.2018

Vår logistikprocess föryas våren 2018

Kirjavälitys investerar i utvecklingen och effektiviseringen av boklogistiken i vår. Vi vill säkerställa våra kunders och Kirjavälitys konkurrenskraft även i framtiden genom att tillhandahålla en smart, automatiserad och modern logistiktjänst till de olika aktörerna i bokbranschens värdekedja.

Vi bygger en automatisk sorterare och samtidigt förnyar våra processer av produktionsstyrning.

Med det schweiziska logistiksystemet Denisort® flyttar vi de plockade produkterna till den automatiska ordervisa sorteringen.

Systemet sammanför tre parallella funktioner: plockning, sortering och förpackning.

Den nya logistikprocessen tas i bruk under detta år och körs parallellt med den befintliga på logistikcentralen i Hyvinge. Den nya processen testas i maj–juni. Vi har möjlighet att använda båda systemen parallellt och försöker den vägen säkerställa att ibruktagandet inte leder till fördröjningar i vare sig beställningar eller leveranser.

Den här ändringen gäller inte enheten i Keuruu som fortsätter verksamheten som hittills. Vi levererar till exempel vårens leveranser till den grundläggande utbildningen som hittills från lagret i Keuruu.

Se processen här

Effektivare logistisk service för bokmarknadens behov

Våra kunder behöver inte ändra sin verksamhet. Kirjavälitys order-, leverans- och faktureringsprocesser fungerar som hittills. Ändringen påverkar inte heller våra webbtjänster. Processen blir mer sammanhållen då plockningen görs om så att den blir mer effektiv och förutsägbar. Hanteringen av avvikelser förbättras också. Ambitionen är att producera en allt effektivare logistisk service för våra kunder.

Vi informerar i nyhetsbrev och på vår webbsidor om hur projektet går vidare och om eventuella avvikelser under vårens lopp.

Med vänlig hälsning
Risto Romppanen                                       Tuula Pelkonen-Tiri
verkställande direktör                                servicedirektör