2. Näyte- ja vapaakappaleet

2.1 Näytekappale / ISBN-tarkistuskappale

Kirjan valmistuttua kustantaja voi lähettää siitä näytekappaleen Kirjavälitykseen hintatietoineen. Näytekappaleena voi toimia myös Kansalliskirjastoon toimitettava ns. ISBN-tarkistuskappale. Halutessaan voit toimittaa ISBN-tarkistuskappaleen Kirjavälitykseen, josta se lähetetään edelleen Kansalliskirjastoon luetteloitavaksi.

ISBN-tarkistuskappaleet toimitetaan osoitteella

Kirjavälitys Oy
ISBN-tarkistuskappaleet
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

2.2 Vapaakappaleet

Kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista lähetetään kuusi kappaletta arkistoitaviksi Kansalliskirjastoon. Jos kirjat on painettu Suomessa, kirjapaino yleensä huolehtii vapaakappaleiden lähettämisestä. Muussa tapauksessa kustantajan tulee huolehtia vapaakappaleiden toimittamisesta. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä astui voimaan 1.1.2008 ja tämän myötä painotuotteiden ja tallenteiden muuttamattomista lisäpainoksista ei enää tarvitse lähettää vapaakappaleita.

Vapaakappaleet toimitetaan osoitteella

Kansalliskirjasto
Vapaakappaletoimisto
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja: www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/vapaakappaleet.html