Beställningar

Bokhandlarna och återförsäljarna kan göra sina beställningar på nättjänsten Kirjaväylä i standardformat (EDI, XML) och hos bokhandelns kundservice i skriftligt format.

Tematjänst

Kirjavälitys utbud av inhemsk litteratur är marknadens mest omfattande. Lagerutbudet omfattar cirka 30 000 titlar och årligen anskaffar Kirjavälitys böcker hos fler än 2 600 leverantörer, varför Kirjavälitys erbjuder bokhandeln god tillgång till inhemsk litteratur.

Dessutom har Kirjavälitys ett omfattande utbud av litteratur på svenska, engelska, ryska och estniska. Beställningar kan göras såväl på förhand som på utgivna titlar.
Kirjavälitys sammanställer även olika tema- och erbjudandesortiment för bokhandlar och återförsäljare.