Rapporteringstjänst

Kirjavälitys erbjuder sina avtalskunder en avgiftsfri rapporteringstjänst på nätet. Rapporteringstjänstens aktuella rapporter står till avtalskundernas förfogande och de uppdateras varje vardag. Rapporterna kan från nättjänsten flyttas över till de egna filerna i till exempel Excel-format.