Kouluväylä är en nättjänst som har tagits fram särskilt med tanke på skolornas behov. Tjänsten kräver användarnamn och lösenord. På tjänsten kan skolorna behändigt beställa tryckta läroböcker från inhemska och utländska förlag samt Otavas, Sanoma Pros, Schildts & Söderströms, Edukustannus, e-Oppis, Alfasofts och Lasten Keskus ja Kirjapajas elektroniska läromedel.

Du kan även beställa tilläggsmaterial till skolorna och förskolorna på Kouluväylä. Här får du alla olika bokformat – även kombinationer med digitalt och tryckt.

Med hjälp av tjänsten är det enkelt att följa upp hur anslagen används. Tjänsten fungerar även som en kanal för feedback mellan Kirjavälitys och skolorna. För tjänsten behövs skolvisa användarnamn och lösenord. Avtalskunder kan beställa användarnamn och lösenord hos vår kundservice.

Här hittar du även material från andra förlag. Förlagen skickar sina egna anvisningar till lärarna/skolsekreterarna i augusti.

  • Otavas elektroniska material kan användas via Otavas tjänst Opepalvelu. Lärarna får tillgång till den egna skolans material genom att registrera sig på Opepalvelu.
  • Sanoma Pros material används via Sanoma Pros nättjänst. Lärarna får tillgång till den egna skolans material genom att registrera sig på nättjänsten.
  • e-Oppis material är tillgängligt via PedaNet-miljön.