8.4.2019

Vastuullisuus Kirjavälityksessä

Kirjavälityksessä laatu-, ympäristö-, tietoturva-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on toteutettu käytännössä ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 ja OHSAS 18001:2007 -standardeja noudattaen. Näissä sertifikaateissa määritellään esimerkiksi sitoutuminen turvallisuuteen, ympäristötehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen ja luottamuksellisuuteen asiakassuhteissa.

Standardien noudattamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla säännöllisesti. Kirjavälitys on sitoutunut pitkäjänteiseen toimintaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintamme läpinäkyvyys

Näillä Kirjavälityksen kaikille avoimilla verkkosivuilla ovat luettavissa toimintakertomus, laatu- ja eettiset periaatteet, ympäristöraportti sekä tietosuojaperiaatteet. Toimintamme on siis läpinäkyvää sidosryhmillemme mm. taloustietojen, ympäristökuormituksen ja eettisten periaatteiden osalta.

Toimintamme laadukkuus

Laatuperusteissamme mainitaan, että jokaisella työntekijällä on vastuu palveluprosessin onnistumisessa ja velvollisuus puuttua laadultaan virheelliseen toimintaan. Kaikkien vastuulla on noudattaa myös turvallisia toimintatapoja sekä tieto- että henkilöturvallisuuden osalta.
Meillä tehdään vuosittain sekä ulkoisia että sisäisiä auditointeja.

Alkuvuodesta 2019 tarkastelimme noin 20 hengen voimin mm. ohjelmistokehityksemme laatua, henkilöstöhallintoa ja johtamista, varastoinnin tilankäyttöä sekä uuden logistiikka-asiakkaan näkökulmaa. Auditoijat ovat meillä työpareja, jotka koostuvat toimiston ja varaston työntekijöistä aina johtoryhmän jäseniin. Erilaisten näkökulmien yhdistämisellä ja työskentelemällä laatuasioissa koko henkilöstö rinnakkain pyrimme löytämään yhä parempia toimintamalleja, jotka näkyvät laadukkaana ja eettisesti kestävänä toimintana teille asiakkaille.

Toimintamme tulevaisuus

Meidän toimintamme nojaa henkilökunnan korkeaan ammattitaitoon ja sitoutuneisuuteen. Henkilöstöä valmennetaan työnkierron, vertaisoppimisen ja koulutusten kautta. Laadun, jatkuvan kehittämisen ja asiakaspalvelun näkökulmat ovat Kirjavälityksessä kaikkien asioita.

Pitkät työsuhteet ja kirja-alan monialainen osaaminen ovat tuoneet meille vahvan toimialaosaamisen. Tästä saamme palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissämmekin.

Se näkyy, että teemme työtä sydämellämme. Kiitos teille, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Jatkamme työtämme ylpeinä seuraavatkin 100 vuotta.