Poimintoja Kirjavälitys Oy:n historiasta

1969_KalevankatuKirjavälitys Osakeyhtiö – Bokspedition Aktiebolaget perustettiin Helsingissä, hotelli Kämpissä vuonna 1919. Isoimmat perustajaosakkaat olivat Otava ja WSOY, Suomalainen Kirjakauppa, Akateeminen Kirjakauppa ja Koulutarpeiden Keskusliike. Vuonna 2019 julkaisimme juhlakirjan Kirjavälitys – 100 vuotta kirjan matkassa.

Perustajaosakkaiden tavoitteena oli perustaa Suomeen kirja-alan yhteinen välitysliike Ruotsin mallin mukaisesti. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisen hintojen kallistumisen myötä kustantajien ja kirjakauppiaiden yhteistyö toisi säästöjä ja nopeuttaisi kirjojen saamista kirjakauppoihin.

Kirjavälitys laajenee

1930-luvulla Kirjavälitys toiminta laajeni tukkutoiminnaksi. Palvelut sisälsivät kotimaisten kustantajien kirjojen myyntiä kirjakaupoille ja lehtien vuosikertatilausten ja irtonumeroiden myyntiä.

Vuosien 1959-1969 aikana Kirjavälityksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti viidestä miljoonasta markasta yli 14 miljoonaan.

Kirjavälitys kehittää ja kehittyy

Kirja-alan hintasäännöstelyjärjestelmä loppui 1970-luvulla ja laittoi alan kannattavuuskysymykset puntariin. Kustantajat alkoivat pohtia pystyisivätkö hoitamaan itse omien tuotteittensa jakelun.

Vaikka 70-luku oli vaikeaa aikaa taloudellisesti, Kirjavälitys liittyi vuonna 1971 Liiketyönantajain Keskusliiton jäseneksi, jonka jälkeen palkkapolitiikassa noudatettiin alan yleisiä työehtoja ja palkankorotuksia. Myös henkilökunnan työterveyshoitosopimus solmittiin Diakonissalaitoksen kanssa 1974.

Vuonna 1975 Kirjavälitys siirtyi tietokoneaikaan, ja pian tilausten käsittely, varaston seuranta, laskutus, erilaiset rekisterit ja muut tietopalvelut olivat täyttä totta, ensin mikrofilmeinä ja sitten sähköisessä muodossa.

Kirjavälitystä tarvitaan

1980-luvulle siirryttäessä Kirja- ja Paperikauppojen Liiton ja kustantajien edustajat solmivat ns. Haikon sopimuksen, jossa todettiin että Kirjavälityksen tehtävä on edelleen tärkeä ja sen kehittäminen sekä kustantajien että kirjakauppojen etujen mukaista.

1990-luvulla Kirjavälityksen tarjoamat välitysmyyntipalvelut kiinnostivat kustantajia. Keskitettyjen palveluratkaisujen ja jakelun merkitys alkoi kasvaa. Tavoitteena oli tarjota kustantajille kattavaa palvelua, alkaen tuotannon varastoinnista jakeluun eri myyntikanaville ja kirjakaupoille myyntiä tukevaa tietopalvelua. Myös oppikirjojen myynnin lisääntyminen näkyi 90-luvulla. Lama supisti liikevaihtoa, mutta siitäkin selvittiin.

Kirjavälityksen 1. toimitusjohtaja Artturi Virtanen, vuosina 1919-1959.
Kirjavälityksen 1. toimitusjohtaja Artturi Virtanen, vuosina 1919-1959.

Kirjavälityksen toimitilat sijaitsivat alkuun Helsingissä Kalevankadulla. Tilantarpeen kasvaessa muutettiin isompiin kiinteistöihin, keskustasta Pitäjänmäelle ja sitten Vantaan Varistoon 1983. Nykyään toimitiloina ovat logistiikkakeskus Hyvinkäällä ja varastotilat Keuruulla.

Ensimmäinen toimitusjohtajamme ekonomi Artturi Virtanen (1890-1969) oli toiminut aiemmin Suomalaisen Kirjakaupan konttoripäällikkönä ja johti Kirjavälitystä aina vuoden 1959 lopulle saakka. Hän toimi 1919-1925 kirjakauppiasyhdistyksen sihteerinä ja opettajana monilla kirjakauppakoulun kursseilla.  Lisäksi hän toimi Suomen Kustannusyhdistyksen sihteerinä sekä asiamiehenä 1925-1959 ja Suomen Kirjakauppalehden päätoimittajana 1933-1944. Hän sai kauppaneuvoksen arvon 1956. (geokätkön ratkaisu)