Arvomme ovat:

Avoimuus

  • Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.
  • Avoin vuorovaikutus pohjautuu luottamukselle.
  • Tarjoamme tasapuolisesti palveluja kaikille kirja-alan toimijoille.
  • Monipuolinen vuorovaikutus yhtiön sisällä luo vahvan yhteishengen.

Aktiivisuus

  • Yrittäjämäisellä ja asiakaslähtöisellä toiminnalla teemme tulosta.
  • Tuotamme asiakkaillemme palveluja jotka johtavat korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.
  • Olemme kirja-alan kehittäjä.

Ammattitaito

  • Olemme logistiikan ammattilaisia ja tunnemme kirja-alan erityispiirteet.
  • Kehitämme osaamistamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa
  • Huolehdimme henkilöstön ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä.