4.10.2022

Merkittäviä askelia vastuullisuustyössä

Kirjavälityksessä otettiin käyttöön ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaiset johtamis- ja ympäristöjärjestelmät 15 vuotta sitten. Laadun, ympäristövaikutusten ja vastuullisuuden kehittäminen on ollut yrityksessämme systemaattista ja tavoitteellista siitä lähtien. Hieman myöhemmin järjestelmä on saanut myös ISO 27001- ja ISO 45001-sertifikaatit. Tänä keväänä olemme ottaneet jälleen Kirjavälityksessä pari merkittävää askelta vastuullisuustyössämme.

Kohti hiilineutraalia Kirjavälitystä

Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjäljen, joka on ensimmäinen askel kohti pyrkimystämme hiilineutraaliksi toimijaksi. Laskennan toteutti meille NGS Finland, jonka asiantuntemuksella varmistimme, että laskenta tulee tehtyä riittävällä laajuudella ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuen. Laskenta koskee vuotta 2021. Scope 1-3 mukainen kokonaishiilijalanjälkemme oli 822 t CO2e. Noin kolmannes päästöistä oli toimitilojemme energiankulutukseen liittyviä scope 2-päästöjä, joiden osalta olemme tehneet jo välittömiä toimenpiteitä siirtymällä Hyvinkäällä tuulienergian käyttöön. Kaksi kolmannesta päästöistä oli scope 3:n mukaisia välillisiä päästöjä rahtikuljetuksista, pakkausmateriaaleista ja jätteenkäsittelystä. Näiden osalta teemme yhteistyötä kumppaniemme kanssa päästöjen pienentämiseksi.

YK:n kestävän kehityksen periaatteet osana vastuullisuustyötämme

Olemme määritelleet suhteemme YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja tuemme näiden tavoitteiden toteutumista. Olennaisia teemoja meille ovat erityisesti hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, ilmastoteot sekä yhteistyö ja kumppanuus.

Hyvä koulutus liittyy rooliimme kirja-alan arvoketjussa. Toimimalla vastuullisena osana arvoketjua voimme edesauttaa suomalaisen lukutaidon, oppimisen ja sivistymisen edistämistä. Lisäksi ammattitaito on osa arvojamme, mikä näkyy henkilöstön ammattitaidon tukemisena ja kehittämisenä koulutuksen kautta.

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on tärkeä osa henkilöstövastuutamme, ja haluamme ylläpitää ja edistää tasa-arvoa työyhteisössä parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme mukana rakentamassa kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja kehittämällä kirja-alaa aktiivisesti, ja vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin keskitetystä, kustannustehokkaasta ja älykkäästä logistiikasta. Muutamme toimintatapojamme resurssitehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi.

Asetamme tavoitteet toiminnan kehittämiselle niin, että voimme esimerkiksi päästövähennyksillä saavuttaa ilmastotekoja.

Koko arvoketjun kattava yhteistyö ja kumppanuus toimii edellytyksenä kirja-alan vastuullisuustyölle. Kutsumme kaikki kirja-alan toimijat mukaan ideoiden ja parempien toimintamallien kehittämiseen.

Kattava vastuullisuusraportointi

Olemme aiemmin koonneet toiminnastamme ympäristöraporttia, joka on auttanut meitä ilmastotekojen toteuttamisessa. Tänä kesänä olemme laajentaneet raportointiamme merkittävästi ja koonneet ensimmäisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttimme. Alle 250 hengen yrityksenä Kirjavälitykseltä ei vastuullisuusraportointia lain mukaan vaadita, mutta avoimuuden periaatteella haluamme raportoida myös tästä näkökulmasta. Meille oli alusta lähtien myös selvää, että lähdemme tekemään raportointia kansainväliseen standardiin perustuen. Standardin noudattaminen varmistaa sen, ettei raportointiimme jää sokeita kohtia, ja laadimme raportin parhaisiin vakiintuneisiin käytäntöihin nojaten. Käy tutustumassa raporttiimme kotisivuillamme!

Eija Weck
johtaja – IT, kehitys ja HR