8.8.2022

Vastuullisuus on sydämen asia

Yritysvastuullisuus on teema, joka on nykyisin esillä vahvasti niin mediassa kuin erilaisissa yritystapahtumissa.
Ilahduttavaa oli, että esimerkiksi kirja-alan toimialapäivillä toukokuussa yritysvastuu oli nostettu ohjelman keskiöön. Myös Kaupan liitto on ollut aktiivisesti luomassa hyviä käytäntöjä alalle.

Pyrkimystä vastuulliseen liiketoimintaan perustellaan monin rationaalisin perustein: Asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat vastuullisesti toimivaa yritystä. Vastuullinen toiminta parantaa imagoa ja houkuttelee parhaita työntekijöitä. Ekologinen resurssitehokkuus ja kulusäästöt kulkevat käsikkäin. Vastuullisesti toimivat yritykset tuottavat parempaa tulosta, ja lainsäädännöstäkin tulee jo monia vaatimuksia tähän suuntaan.

Meillä on monia järkiperäisiä syitä vastuullisen toiminnan perusteluun.

Yksi syy on kuitenkin mielestäni aliarvostettu, ja se on halu, tahto toimia oikein.

Inhimillisen oikeudenmukaisuuden merkitys, kiltteys, rohkeus ja välittäminen ovat vaikuttimia, joita homo economicus ei aina kehtaa listata syiksi. On tragikoomista, että pyrkimystä hyvään täytyy perustella kaikkein kiivaimmin. Kuitenkin pyrkimys hyvään ja oikeudenmukaisuuden taju ovat meillä syvällä olevia arvoja, joissa on iso positiivinen voima, kun niille annetaan tilaa. Hyvään pyrkivä ihminen tai yritys ei ole tyhmä, sillä samoin kuin ekologisuus ja rahasäästöt myös oikeudenmukainen kiltteys ja itsensä auttaminen liittyvät toisiinsa.

Yritysvastuullisuuteen kuuluu monia näkökulmia.

Keskustelun keskiössä on viime vuosina ollut ympäristövastuu, mikä onkin luonnollista, sillä ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat akuutteja uhkia elämällemme maapallolla ja vaativat yhteisiä toimenpiteitä kaikilta. Taloudellinen vastuu on yrityksissä ymmärretty luonnostaan jo kauan. Realiteetti on, että ilman taloudellista jatkuvuutta kaikki muutkin tavoitteet voidaan yrityksissä heittää romukoppaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat kaikki ne vaikutukset, joita toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille: yrityksen henkilöstölle, asiakkaille, paikallisille asukkaille, alihankkijoille jne.

Kirjavälityksen eettisissä periaatteissa olemme jakaneet sosiaalisen vastuun kahteen osaan: vastuuseen työtekijöistämme sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Lisäksi olemme omana painotuksenamme nostaneet vastuun rehellisestä liiketoiminnasta, jolla tarkoitamme kokemaamme erityistä vastuuta asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme suuntaan. Liiketoiminnan tulee olla sellaista, joka aidosti luo arvoa sekä loppuasiakkaille että molemmille kumppaniosapuolille. Kestävä liiketoiminnassa menestyminen syntyy avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhdessä kehittäen.

Myös vastuullisuutta haluamme tarkastella yhdessä koko arvoketjun toimintaa optimoiden: yksinään ei kukaan voi maailmaa pelastaa.

Eija Weck
johtaja – IT, kehitys ja HR

 

Linkki Kirjavälityksen Vastuullisuusraporttiin 2021